Privacy beleid

< sterk>Verantwoordelijk Verborgen De Veluwe BV + informatie < sterk>Doelstelling

 • De verplichte industriële en administratieve procedures samen met de klanten van het internet uitvoeren.
 • Give reclame industriële communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of zo ongeveer elke andere elektrische of echte methoden (wanneer u eerder hebt aanvaard).
 • Responderen op vragen en / of details geven die een individu nodig heeft.
 • Het leveren van oplossingen of producten gecontracteerd of geabonneerd bij de consument.
 • CV-administratie

+ middelen < sterk>Conservering Uw gegevens worden bewaard in de registers van de behandelingen van het eigendom, terwijl de bewaring ervan essentieel is om het doel te vervullen dat aan de basis lag van de verzameling, ook in de periode van de aandacht voor eventuele wettelijke verplichtingen. + infoLegitimatie van de lezers Consensus in de geïnteresseerde viering. + tipsRecepten van internationale overdrachten en overboekingen Ingewikkelde computergegevens worden niet overgedragen aan bedrijven, behalve door middel van een passende verplichting. Overzeese uitwisselingen zullen niet worden geproduceerd zonder de voorafgaande toestemming. + middelenWettelijke rechten Toegang, correctie en beëindiging van de informatie, en de verschillende vrijheden die worden gesuggereerd vanuit de extra informatie. + tipsExtra informatie

U kunt advies inwinnen bij de aanvullende en gedetailleerde informatie over de informatievoorziening op de website: + middele

Ik als verantwoordelijke voor de Website, in overeenstemming met de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, samen met de aanvullende stroom van deze gegevens, alsmede andere bestaande regelgeving ter verdediging van individuele informatie, en ook door Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad , Diensten in verband met Suggesties Gemeenschap en Elektronisch Zakendoen (LSSICE), meldt u dat u de acties van de nodige veiligheid, van technische en organisatorische aard, om de vertrouwelijkheid, de ethiek en de optie van de ingevoerde gegevens te garanderen en af te schermen heeft toegepast.

Functie van de therapie

Uw persoonlijke gegevens worden alleen correct gebruikt als het gaat om de volgende doeleinden:

 • Verricht de vereiste industriële en administratieve procedures met behulp van de gebruikers op het web.
 • Verzend marketing en reclame industriële marketing en verkoop communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of zo ongeveer alle andere elektronische of fysieke middelen, indien de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verzenden van industriële marketing en verkoop communicatie digitaal door zich te abonneren op de PUBLICATIE.
 • Reacteer vragen en bied informatie aan die de consument nodig heeft.
 • Het aanbieden van oplossingen en/of producten die door de consument zijn gecontracteerd of geabonneerd.
 • Gebruik maken van gegevens om contact met u op te nemen, zowel digitaal als niet-elektronisch, om het zicht op de geleverde dienst te verkrijgen.
 • Maak u op de hoogte van wijzigingen, cruciale vorderingen met het online privacybeleid, de juiste naleving of het cookiebeleid.
 • Analyse van de gebruikers en de bruikbaarheid wordt uitgevoerd.
 • De informatie van consumenten en aanbieders wordt, binnen de contractuele verbinding die hen verbindt met de persoon die de controle heeft, behandeld in overeenstemming met de management-, fiscale, boekhoudkundige en werkverplichtingen die nodig zijn volgens de huidige regels.

U kunt de toestemming eenvoudig intrekken wanneer u maar wilt door een brief te geven met behulp van het onderwerp “minimaal” aan de e-mail die wordt getoond in de gegevens van de operator.

Op grond van onderzoek door de LSSICE kan De Veluwe BV geen SPAM-praktijken uitvoeren, en daarom worden er geen industriële e-mails verstuurd die nog niet eerder door de gebruiker zijn gewild of gelicentieerd. Daarom heeft de gebruiker in alle mededelingen die u van het bedrijf ontvangt, de mogelijkheid om zijn huidige toestemming voor het ontvangen van al onze marketing- en verkoopcommunicatie te annuleren.

We zullen misschien niet ingaan op individuele gegevens met betrekking tot een ander doel dan die welke beschreven zijn, behalve als er sprake is van een passende verantwoordelijkheid of een juridische voorwaarde.

Reservering van informatie

De belangrijkste computergegevens worden bewaard tijdens de duur van de commerciële verbinding met ons team of de training van uw recht op opzegging of verzet, of beperking van de behandeling. Maar we zullen enkele privé herkennings- en bezoekersgegevens voor een optimale periode van 2 jaar bewaren, voor het geval dat het echt nodig is voor de rechters en rechtbanken, of zelfs interne maatregelen nemen op basis van het slechte gebruik van de website.

Het zal niet overgeleverd zijn aan beslissingen volgens automatische behandelingen die gevolgen hebben voor de informatie.

Legitimatie over de therapie

De juiste basis om de informatie te behandelen is de toestemming die is gegeven om de redenen die eerder zijn uitgelegd te behandelen, wat nodig zal zijn tijdens de tijd van het markeren van het betreffende vakje bij het verzamelen van belangrijke computergegevens.

Het opgeven om de gevraagde privé-informatie aan te bieden of het probleem om dit informatiebeveiligingsbeleid gewoon te aanvaarden, zorgt ervoor dat het onmogelijk is om zich in te schrijven, zich te registreren of informatie te ontvangen over de goederen en diensten van het bedrijf.

Daar waar een voorafgaande contractuele verbintenis tussen uw functies wordt ontdekt, kan de geldigheid van de groei van de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverbintenissen die nodig zijn onder de bestaande wetten, het bestaan in het verleden zijn voor de commerciële connectie die is gegrondvest tussen de functies. . In situaties waarin een voorafgaande contractuele verbintenis met betrekking tot de gebeurtenissen wordt ontdekt, zal de geldigheid van de verbetering van de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsvereisten die nodig zijn onder de huidige wetgeving de aanwezigheid in het verleden zijn met betrekking tot de commerciële relatie die binnen de partijen is opgezet.

Marketing en verkoopcommunicatie

Er zal binnenkort enige communicatie worden opgenomen in de inhoudelijke technieken van verborgen Village Exploitatie BV Door het erkennen van deze voorwaarden, bepalingen en richtlijnen geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Hidden Village Exploitatie BV om hier activiteiten en handelingen uit te voeren, tenzij de consument dit aangeeft of anders:

 • Het verstrekken van commerciële en marketing communicatie op alle toegestaan informeren van de consumenten met betrekking tot de activiteiten, diensten, aanbiedingen, marketing en reclame, ontwikkeling, biedt ook informatie over de bijstand en items die verband houden met de activiteit.
 • Indien de Gebruiker uitdrukkelijk instemt met het digitaal verzenden van industriële marketing- en verkoopcommunicatie door zich te abonneren op de NEWSLETTER, wordt de verzending van dergelijke marketing- en verkoopcommunicatie op elektronische wijze aan de Gebruikers kenbaar gemaakt in verband met activiteiten, diensten, aanbiedingen, marketing, ontwikkeling, biedt hij ook informatie aan over de diensten en producten van verborgen Village Exploitatie BV die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met die welke in eerste instantie het voorwerp van overeenkomst of belang zijn geweest vanwege de consument.
 • Het bewaren van de gegevens gedurende de in de toepasselijke voorwaarden vermelde tijden.

Officieel communicatienieuws

De consument wordt er daadwerkelijk van op de hoogte gebracht dat het middel dat het bedrijf in staat stelt om met klanten te spreken onder andere de zakelijke telefoon, zakelijke smartphones en zakelijke e-mail zou kunnen zijn.

Als u persoonlijke informatie verstrekt door middel van een interactiemiddel naast de aangegeven informatie binnen het gebied, is het bedrijf vrijgesteld van verantwoording over het beveiligingssysteem dat toegankelijk is voor het betreffende medium.

Lezers van opdrachten of trasfers

Hidden Village Exploitatie BV voert geen enkel project of interactie van informatie uit tenzij er een redelijke noodzaak is om te voldoen aan een wettelijke behandeling, wettelijke verplichting of het eerder verkrijgen van toestemming van de gebruiker.

Ofwel wordt de internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens zonder uw eigen voorafgaande toestemming geproduceerd, zonder afbreuk te doen aan het voorkomen of annuleren van uw account als er aanwijzingen zijn voor het plegen van een misdrijf vanwege de gebruiker. De aangeboden Gegevens zullen op dit moment alleen beschikbaar zijn in service provider.

De Veluwe BV kan de verzamelde gegevens niet aan derden overdragen, tenzij er sprake was van een eerlijke behandeling, wettelijke plicht of voordat de gebruiker toestemming heeft gegeven.

De inhoud die u aan de Verenigde Staten levert, zowel via deze geweldige site als via de software, moet worden gehost vanaf de servers van verborgen Village Exploitatie BV, gecontracteerd op het bedrijf De Veluwe BV met CIF/NIF B57509739 en financieel doelwit bij Avda. diverses Camp Verd, 4, Centre Bit Menorca, 07730 Alaior, Menorca, Illes Balears, Het land van spanje. De behandeling van de informatie van deze organisatie wordt daadwerkelijk gecontroleerd door een overeenkomst van vergoeding met de therapie tussen uw provider en aangegeven bedrijf. In geen geval zal deze informatieverwerker diensten uitbesteden die enige informatieverwerking door bedrijven met zich meebrengen zonder al onze voorafgaande toestemming.

Eigenschappen van geïnteresseerde personen

Als een gebruiker geïnteresseerd is, kan de oefening met betrekking tot de volgende vrijheden vóór Hidden Village Exploitatie BV worden aangevraagd door het posten van een brief naar het postadres in verband met de rubriek of door het geven van een e-mail, met de suggestie als Onderwerp: “LOPD, WORKOUT RIGHTS”, en het bijvoegen van een fotokopie van uw DNI of soortgelijke methoden in de wet, zoals weergegeven door de wet.

Rechts::.

 • Correcte toegankelijkheid: stelt de geïnteresseerde partij in staat om te leren en informatie te verkrijgen over hun unieke individuele informatie die voor de therapie wordt gepubliceerd.
 • Correcte correctie of verwijdering: maakt het mogelijk om problemen te verbeteren en de gegevens die uiteindelijk onjuist of onvolledig zijn, te wijzigen.
 • Correcte annulering: maakt het mogelijk om informatie die toevallig ontoereikend of buitensporig is, te wissen.
 • Correcte weerstand: geschikt van de nieuwsgierige partij om nooit de controle over de privé-informatie te voltooien of zelfs maar te stoppen.
 • Beperking met betrekking tot de therapie: het vereist de tagging in de bewaarde persoonlijke informatie, samen met het doel om de toekomstige behandeling te beperken.
 • < sterk>Draagbaarheid van gegevens: faciliteren van het informatieobject van de therapie naar de geïnteresseerde, zodat hij het zonder belemmeringen kan overdragen aan een andere verantwoordelijke persoon.
 • Geen recht om nooit te worden onderworpen aan geautomatiseerde persoonskeuzes (inclusief de planning van profielen): gewoon het recht om niet te fungeren als het onderwerp van een bepaling die gericht is op een geautomatiseerde behandeling die effecten of aanzienlijke invloeden creëert.

Als gebruiker is er het direct intrekken van de aangeboden toestemming op elk gewenst moment. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid met de behandeling voorafgaand aan de onthechting van de toestemming.

U heeft ook de bevoegdheid om een staat te sturen zij de toezichtsbevoegdheid als u denkt dat uw vrijheden werden geschonden over de bescherming van uw informatie (agpd.es).

Extra informatie

Informatie die we verzamelen

De informatie die wordt verzameld vanwege de verantwoordelijke viering is onder andere kort daarna:

 • die mensen leveren via verschillende oplossingen die op de internetsite worden aangeboden.
 • De keuze is opgenomen in de verschillende formulieren die op de site worden aangeboden.
 • Gegevens verzameld door middel van “cookies” uw verbetering voor het surfen kennis zoals gemeld in cookies plan.

De weigering om de verplichte gegevens te produceren gaat uit van de onmogelijkheid om de vraag naar cement af te wachten. U bent van mening dat de informatie en kennis die u verstrekt accuraat, actueel en oprecht is. Wij vragen dat in het geval van aanpassing, onmiddellijk te communiceren om ervoor te zorgen dat de info onder behandeling oplossingen worden bijgewerkt de hele tijd en zal geen fouten bevatten.

In het geval dat u de dienst contracteert / het product koopt via de website [LSSI_Web] zullen wij u vragen ons informatie over uzelf te geven, evenals uw naam, contactgegevens en informatie over een krediet- of debetkaart.

Door middel van dit online privacybeleid informeren wij u dat de foto’s die op het net worden geplaatst meestal eigendom zijn van VILLACARS SLU, inclusief die van de minderjarigen, waardoor, zodat u deze kunt verkrijgen, de laatste toestemming van deze moeders en vaders zou kunnen worden verkregen, leerkrachten of juridische medewerkers door het ondertekenen van de soorten die bedoeld zijn voor dat doel van de locaties waar de kinderen onderdeel van zijn. Maar de ouders, voogden of medewerkers geassocieerd met minderjarigen, als houders van de training met betrekking tot de rechten van die, en voortdurend voorbij juiste noodzaak schriftelijk, kan de weigering om het beeld van deze lichte; in deze situatie, zal het beeld ongetwijfeld worden onthuld pixelachtig.

Internetsites

Wij melden u dat verborgen Village Exploitatie BV mogelijk bestaat in social media sites. De behandeling van de informatie die de mensen die alleen maar fan worden van de social media systemen (en / of het uitvoeren van een website link of link actie via de sociale netwerken) voor de erkende pagina’s van verborgen Village Exploitatie BV zou worden beïnvloed vanuit dit deel, ook die voorwaarden van goed gebruik, privacy plannen en de toegankelijkheid regelgeving die deelnemen aan het sociale netwerk dat geschikt is in elk geval en vooraf erkend vanwege de gebruiker.

Verborgen Village Exploitatie BV zal uw computergegevens behandelen met de bedoeling uw bestaan in de myspace en facebook precies te behandelen, u te informeren over taken, producten die aan het bedrijf verbonden zijn, en voor elke andere functie die de regelgeving van deze sociale netwerken toelaat.

Het boek met artikelen is beperkt:

 • Ze zijn vermoedelijk onwettig door nationale, maatschappelijke of intercontinentale regels of dat ze activiteiten uitvoeren die toevallig onwettig zijn of in strijd zijn met de axioma’s van het grote geloof.
 • Dat bedreigt de basisrechten van mannen en vrouwen, is onvoldoende vleiend binnen het netwerk, hindert of kan leiden tot slechte standpunten binnen onze gebruikers of bedrijven en ook in het algemeen langdurige inhoud die Hidden Village Exploitatie BV ongepast vindt.
 • Plus gemeen dat in strijd zijn met de axioma’s van de wettigheid, eerlijkheid, verplichting, veiligheid van mensen waardigheid, veiligheid van minderjarigen, veiligheid van de algemene openbare aankoop, veiligheid van de vertrouwelijkheid, de verdediging van de klant en rationele en professionele huisrechten.

Toegevoegd, Hidden Village Exploitatie BV behoudt zich het wettelijke recht voor om, zonder kennisgeving van de website of misschien het sociale netwerk van de onderneming, die items die als onaanvaardbaar worden beschouwd, terug te trekken.

De communicatie die via sociale netwerksites wordt geleverd, kan worden geïntegreerd in een document dat in het bezit is van Hidden Village Exploitatie BV, en kan details van belang opleveren.

.

In elk geval, wanneer u persoonlijke informatie stuurt via de myspace en facebook, Hidden Village Exploitatie BV zal waarschijnlijk worden vrijgesteld van aansprakelijkheid met betrekking tot de beschermingsacties die van toepassing zijn op het systeem, moet een persoon, indien u deze wilt begrijpen, advies inwinnen bij de overeenkomstige omstandigheden van het betrokken systeem.

Beveiligingsmaatregelen

De details die u aanlevert kunnen in het volste vertrouwen worden afgehandeld. De Provider heeft de technische en zakelijke acties en allerlei soorten van de mate van bescherming die belangrijk zijn om de veiligheid te verzekeren van binnenuit de behandeling van de gegevens en ook om weg te blijven van de wijziging, vermindering, diefstal, behandeling of ongeoorloofde toegang, volgens onderzoek door de stand van de innovatie en de aard met betrekking tot de opgeslagen gegevens. Bovendien is het ook verzekerd dat de behandeling en het abonnement in bestanden, producten, technieken of apparatuur, gebouwen en locaties voldoen aan wat nodig is en de omstandigheden van integriteit en veiligheid die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Woordenlijst

De voor deze privacy relevante woordenschat is eigenlijk Spaans. Dus, als er misschien enige tegenstrijdigheid is in de variaties die in andere talen worden gegeven, zal de Spaanse variatie de overhand hebben.

Het verzenden van CV

Wanneer de gebruiker zijn CV via onze website indient, delen wij hem mee dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om hem te associëren binnen rassenprocessen die zich zullen voordoen, waarbij een analyse wordt uitgevoerd met het profiel van de kandidaat om de beste keuze voor de vacature uit de vertrouwde te kiezen. Wij informeren u dat dit de enige erkende procedure zal zijn om gewoon uw eigen CV te accepteren, zodat CV’s die door een andere behandeling worden ingediend niet kunnen worden erkend. Als er een wijziging is in de informatie, gelieve ons dan zo snel mogelijk op papier te verwittigen, zodat belangrijke computergegevens effectief actueel zijn.

De informatie kan gedurende een optimale periode van een jaar worden bewaard, waarna de informatie wordt verwijderd en de vertrouwelijkheid gedurende de gehele procedure wordt gegarandeerd, samen met de daaropvolgende vernietiging. In deze goede zin, na de eerder genoemde deadline, en wanneer u wilt blijven deelnemen aan de selectieprocedures die samenhangen met het afleggen van verantwoording, ga dan terug naar uw eigen CV.

De info kan worden verfijnd en/of gecommuniceerd naar de aangesloten bedrijven van onze klas tijdens het behoud van hun curriculum en om dezelfde redenen die eerder zijn gemeld.

Lidmaatschap in weblog

Wanneer de gebruiker zich abonneert op de blog site, informeren we u dat de gegeven informatie zou worden verwerkt om uw eigen lidmaatschap van uw info blog te controleren met verbetering van de aankondiging en dat zal uiteindelijk worden opgeslagen als er een gedeelde interesse om het einde van de therapie te houden. Wanneer het niet meer nodig is voor dat doel, zullen ze worden gedaan met adequate veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de pseudonimisering in de informatie of zelfs de totale verslechtering van de informatie. De informatie wordt niet gecommuniceerd aan derden, met uitzondering van de wettelijke aansprakelijkheid.

Boekje van de getuigenis

Als een individu zijn of haar specifieke mening op het net wil vrijgeven, informeren wij u dat de details die worden gegeven om de voorgestelde tips, ervaringen of meningen over producten en/of diensten te behandelen, op de site worden vrijgegeven en zo extra gebruikers kunnen helpen. De informatie moet worden bewaard als er een wederzijds belang om standvastig houden van de conclusie de therapie zodra het langer essentieel is voor dat doel, zal het worden onderdrukt met voldoende veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering in verband met de gegevens of de algemene verslechtering van de gegevens te garanderen. De getuigen zullen op onze internetsite worden geplaatst. De enige echte individuele informatie die zal worden gepost met betrekking tot de getuige zal ongetwijfeld de titel ervan zijn.

Verklaringen in dit online privacybeleid

Verborgen Village Exploitatie BV behoudt zich het wettelijke recht voor dit plan te wijzigen om het aan te passen aan wettelijke of jurisprudentiële wijzigingen.

Richtlijnen

Voor alle doeleinden, de verbindingen tussen verborgen Village Exploitatie BV bovendien de mensen van de telematica-oplossingen, aanwezig over deze site, zijn onderworpen aan de Spaanse richtlijnen en wetgeving die de partijen uitdrukkelijk publiceren, waardoor ze gekwalificeerd worden als het gaat om r

Het Veluwemeer voor windsurfen en zeilen in Nederland

< sterk>Verantwoordelijk Verborgen Dorpsexploitatie BV + informatie < sterk>Doelstelling
 • De verplichte industriële en administratieve procedures samen met de klanten van het internet uitvoeren.
 • Give reclame industriële communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of zo ongeveer elke andere elektrische of echte methoden (wanneer u eerder hebt aanvaard).
 • Responderen op vragen en / of details geven die een individu nodig heeft.
 • Het leveren van oplossingen of producten gecontracteerd of geabonneerd bij de consument.
 • CV-administratie
+ middelen < sterk>Conservering Uw gegevens worden bewaard in de registers van de behandelingen van het eigendom, terwijl de bewaring ervan essentieel is om het doel te vervullen dat aan de basis lag van de verzameling, ook in de periode van de aandacht voor eventuele wettelijke verplichtingen. + info Legitimatie van de lezers Consensus in de geïnteresseerde viering. + tips Recepten van internationale overdrachten en overboekingen Ingewikkelde computergegevens worden niet overgedragen aan bedrijven, behalve door middel van een passende verplichting. Overzeese uitwisselingen zullen niet worden geproduceerd zonder de voorafgaande toestemming. + middelen Wettelijke rechten Toegang, correctie en beëindiging van de informatie, en de verschillende vrijheden die worden gesuggereerd vanuit de extra informatie. + tips Extra informatie

U kunt advies inwinnen bij de aanvullende en gedetailleerde informatie over de informatievoorziening op de website: + middelen

In opdracht van de therapie

Hidden Village Exploitatie BV, als verantwoordelijke voor de Website, in overeenstemming met de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, samen met de aanvullende stroom van deze gegevens, alsmede andere bestaande regelgeving ter verdediging van individuele informatie, en ook door Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad , Diensten in verband met Suggesties Gemeenschap en Elektronisch Zakendoen (LSSICE), meldt u dat u de acties van de nodige veiligheid, van technische en organisatorische aard, om de vertrouwelijkheid, de ethiek en de optie van de ingevoerde gegevens te garanderen en af te schermen heeft toegepast.

Functie van de therapie

Uw persoonlijke gegevens worden alleen correct gebruikt als het gaat om de volgende doeleinden:

 • Verricht de vereiste industriële en administratieve procedures met behulp van de gebruikers op het web.
 • Verzend marketing en reclame industriële marketing en verkoop communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of zo ongeveer alle andere elektronische of fysieke middelen, indien de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verzenden van industriële marketing en verkoop communicatie digitaal door zich te abonneren op de PUBLICATIE.
 • Reacteer vragen en bied informatie aan die de consument nodig heeft.
 • Het aanbieden van oplossingen en/of producten die door de consument zijn gecontracteerd of geabonneerd.
 • Gebruik maken van gegevens om contact met u op te nemen, zowel digitaal als niet-elektronisch, om het zicht op de geleverde dienst te verkrijgen.
 • Maak u op de hoogte van wijzigingen, cruciale vorderingen met het online privacybeleid, de juiste naleving of het cookiebeleid.
 • Analyse van de gebruikers en de bruikbaarheid wordt uitgevoerd.
 • De informatie van consumenten en aanbieders wordt, binnen de contractuele verbinding die hen verbindt met de persoon die de controle heeft, behandeld in overeenstemming met de management-, fiscale, boekhoudkundige en werkverplichtingen die nodig zijn volgens de huidige regels.

U kunt de toestemming eenvoudig intrekken wanneer u maar wilt door een brief te geven met behulp van het onderwerp “minimaal” aan de e-mail die wordt getoond in de gegevens van de operator.

Op grond van onderzoek door de LSSICE kan verborgen Village Exploitatie BV geen SPAM-praktijken uitvoeren, en daarom worden er geen industriële e-mails verstuurd die nog niet eerder door de gebruiker zijn gewild of gelicentieerd. Daarom heeft de gebruiker in alle mededelingen die u van het bedrijf ontvangt, de mogelijkheid om zijn huidige toestemming voor het ontvangen van al onze marketing- en verkoopcommunicatie te annuleren.

We zullen misschien niet ingaan op individuele gegevens met betrekking tot een ander doel dan die welke beschreven zijn, behalve als er sprake is van een passende verantwoordelijkheid of een juridische voorwaarde.

Reservering van informatie

De belangrijkste computergegevens worden bewaard tijdens de duur van de commerciële verbinding met ons team of de training van uw recht op opzegging of verzet, of beperking van de behandeling. Maar we zullen enkele privé herkennings- en bezoekersgegevens voor een optimale periode van 2 jaar bewaren, voor het geval dat het echt nodig is voor de rechters en rechtbanken, of zelfs interne maatregelen nemen op basis van het slechte gebruik van de website.

Het zal niet overgeleverd zijn aan beslissingen volgens automatische behandelingen die gevolgen hebben voor de informatie.

Legitimatie over de therapie

De juiste basis om de informatie te behandelen is de toestemming die is gegeven om de redenen die eerder zijn uitgelegd te behandelen, wat nodig zal zijn tijdens de tijd van het markeren van het betreffende vakje bij het verzamelen van belangrijke computergegevens.

Het opgeven om de gevraagde privé-informatie aan te bieden of het probleem om dit informatiebeveiligingsbeleid gewoon te aanvaarden, zorgt ervoor dat het onmogelijk is om zich in te schrijven, zich te registreren of informatie te ontvangen over de goederen en diensten van het bedrijf.

Daar waar een voorafgaande contractuele verbintenis tussen uw functies wordt ontdekt, kan de geldigheid van de groei van de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverbintenissen die nodig zijn onder de bestaande wetten, het bestaan in het verleden zijn voor de commerciële connectie die is gegrondvest tussen de functies. . In situaties waarin een voorafgaande contractuele verbintenis met betrekking tot de gebeurtenissen wordt ontdekt, zal de geldigheid van de verbetering van de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsvereisten die nodig zijn onder de huidige wetgeving de aanwezigheid in het verleden zijn met betrekking tot de commerciële relatie die binnen de partijen is opgezet.

Marketing en verkoopcommunicatie

Er zal binnenkort enige communicatie worden opgenomen in de inhoudelijke technieken van verborgen Village Exploitatie BV Door het erkennen van deze voorwaarden, bepalingen en richtlijnen geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Hidden Village Exploitatie BV om hier activiteiten en handelingen uit te voeren, tenzij de consument dit aangeeft of anders:

 • Het verstrekken van commerciële en marketing communicatie op alle toegestaan informeren van de consumenten met betrekking tot de activiteiten, diensten, aanbiedingen, marketing en reclame, ontwikkeling, biedt ook informatie over de bijstand en items die verband houden met de activiteit.
 • Indien de Gebruiker uitdrukkelijk instemt met het digitaal verzenden van industriële marketing- en verkoopcommunicatie door zich te abonneren op de NEWSLETTER, wordt de verzending van dergelijke marketing- en verkoopcommunicatie op elektronische wijze aan de Gebruikers kenbaar gemaakt in verband met activiteiten, diensten, aanbiedingen, marketing, ontwikkeling, biedt hij ook informatie aan over de diensten en producten van verborgen Village Exploitatie BV die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met die welke in eerste instantie het voorwerp van overeenkomst of belang zijn geweest vanwege de consument.
 • Het bewaren van de gegevens gedurende de in de toepasselijke voorwaarden vermelde tijden.

Officieel communicatienieuws

De consument wordt er daadwerkelijk van op de hoogte gebracht dat het middel dat het bedrijf in staat stelt om met klanten te spreken onder andere de zakelijke telefoon, zakelijke smartphones en zakelijke e-mail zou kunnen zijn.

Als u persoonlijke informatie verstrekt door middel van een interactiemiddel naast de aangegeven informatie binnen het gebied, is het bedrijf vrijgesteld van verantwoording over het beveiligingssysteem dat toegankelijk is voor het betreffende medium.

Lezers van opdrachten of trasfers

Hidden Village Exploitatie BV voert geen enkel project of interactie van informatie uit tenzij er een redelijke noodzaak is om te voldoen aan een wettelijke behandeling, wettelijke verplichting of het eerder verkrijgen van toestemming van de gebruiker.

Ofwel wordt de internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens zonder uw eigen voorafgaande toestemming geproduceerd, zonder afbreuk te doen aan het voorkomen of annuleren van uw account als er aanwijzingen zijn voor het plegen van een misdrijf vanwege de gebruiker. De aangeboden Gegevens zullen op dit moment alleen beschikbaar zijn in service provider.

Hidden Village Exploitatie BV kan de verzamelde gegevens niet aan derden overdragen, tenzij er sprake was van een eerlijke behandeling, wettelijke plicht of voordat de gebruiker toestemming heeft gegeven.

De inhoud die u aan de Verenigde Staten levert, zowel via deze geweldige site als via de software, moet worden gehost vanaf de servers van verborgen Village Exploitatie BV, gecontracteerd op het bedrijf Hidden Village Exploitatie BV met CIF/NIF B57509739 en financieel doelwit bij Avda. diverses Camp Verd, 4, Centre Bit Menorca, 07730 Alaior, Menorca, Illes Balears, Het land van spanje. De behandeling van de informatie van deze organisatie wordt daadwerkelijk gecontroleerd door een overeenkomst van vergoeding met de therapie tussen uw provider en aangegeven bedrijf. In geen geval zal deze informatieverwerker diensten uitbesteden die enige informatieverwerking door bedrijven met zich meebrengen zonder al onze voorafgaande toestemming.

Eigenschappen van geïnteresseerde personen

Als een gebruiker geïnteresseerd is, kan de oefening met betrekking tot de volgende vrijheden vóór Hidden Village Exploitatie BV worden aangevraagd door het posten van een brief naar het postadres in verband met de rubriek of door het geven van een e-mail, met de suggestie als Onderwerp: “LOPD, WORKOUT RIGHTS”, en het bijvoegen van een fotokopie van uw DNI of soortgelijke methoden in de wet, zoals weergegeven door de wet.

Rechts::.

 • Correcte toegankelijkheid: stelt de geïnteresseerde partij in staat om te leren en informatie te verkrijgen over hun unieke individuele informatie die voor de therapie wordt gepubliceerd.
 • Correcte correctie of verwijdering: maakt het mogelijk om problemen te verbeteren en de gegevens die uiteindelijk onjuist of onvolledig zijn, te wijzigen.
 • Correcte annulering: maakt het mogelijk om informatie die toevallig ontoereikend of buitensporig is, te wissen.
 • Correcte weerstand: geschikt van de nieuwsgierige partij om nooit de controle over de privé-informatie te voltooien of zelfs maar te stoppen.
 • Beperking met betrekking tot de therapie: het vereist de tagging in de bewaarde persoonlijke informatie, samen met het doel om de toekomstige behandeling te beperken.
 • < sterk>Draagbaarheid van gegevens: faciliteren van het informatieobject van de therapie naar de geïnteresseerde, zodat hij het zonder belemmeringen kan overdragen aan een andere verantwoordelijke persoon.
 • Geen recht om nooit te worden onderworpen aan geautomatiseerde persoonskeuzes (inclusief de planning van profielen): gewoon het recht om niet te fungeren als het onderwerp van een bepaling die gericht is op een geautomatiseerde behandeling die effecten of aanzienlijke invloeden creëert.

Als gebruiker is er het direct intrekken van de aangeboden toestemming op elk gewenst moment. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid met de behandeling voorafgaand aan de onthechting van de toestemming.

U heeft ook de bevoegdheid om een staat te sturen zij de toezichtsbevoegdheid als u denkt dat uw vrijheden werden geschonden over de bescherming van uw informatie (agpd.es).

Extra informatie

Informatie die we verzamelen

De informatie die wordt verzameld vanwege de verantwoordelijke viering is onder andere kort daarna:

 • die mensen leveren via verschillende oplossingen die op de internetsite worden aangeboden.
 • De keuze is opgenomen in de verschillende formulieren die op de site worden aangeboden.
 • Gegevens verzameld door middel van “cookies” uw verbetering voor het surfen kennis zoals gemeld in cookies plan.

De weigering om de verplichte gegevens te produceren gaat uit van de onmogelijkheid om de vraag naar cement af te wachten. U bent van mening dat de informatie en kennis die u verstrekt accuraat, actueel en oprecht is. Wij vragen dat in het geval van aanpassing, onmiddellijk te communiceren om ervoor te zorgen dat de info onder behandeling oplossingen worden bijgewerkt de hele tijd en zal geen fouten bevatten.

In het geval dat u de dienst contracteert / het product koopt via de website [LSSI_Web] zullen wij u vragen ons informatie over uzelf te geven, evenals uw naam, contactgegevens en informatie over een krediet- of debetkaart.

Door middel van dit online privacybeleid informeren wij u dat de foto’s die op het net worden geplaatst meestal eigendom zijn van VILLACARS SLU, inclusief die van de minderjarigen, waardoor, zodat u deze kunt verkrijgen, de laatste toestemming van deze moeders en vaders zou kunnen worden verkregen, leerkrachten of juridische medewerkers door het ondertekenen van de soorten die bedoeld zijn voor dat doel van de locaties waar de kinderen onderdeel van zijn. Maar de ouders, voogden of medewerkers geassocieerd met minderjarigen, als houders van de training met betrekking tot de rechten van die, en voortdurend voorbij juiste noodzaak schriftelijk, kan de weigering om het beeld van deze lichte; in deze situatie, zal het beeld ongetwijfeld worden onthuld pixelachtig.

Internetsites

Wij melden u dat verborgen Village Exploitatie BV mogelijk bestaat in social media sites. De behandeling van de informatie die de mensen die alleen maar fan worden van de social media systemen (en / of het uitvoeren van een website link of link actie via de sociale netwerken) voor de erkende pagina’s van verborgen Village Exploitatie BV zou worden beïnvloed vanuit dit deel, ook die voorwaarden van goed gebruik, privacy plannen en de toegankelijkheid regelgeving die deelnemen aan het sociale netwerk dat geschikt is in elk geval en vooraf erkend vanwege de gebruiker.

Verborgen Village Exploitatie BV zal uw computergegevens behandelen met de bedoeling uw bestaan in de myspace en facebook precies te behandelen, u te informeren over taken, producten die aan het bedrijf verbonden zijn, en voor elke andere functie die de regelgeving van deze sociale netwerken toelaat.

Het boek met artikelen is beperkt:

 • Ze zijn vermoedelijk onwettig door nationale, maatschappelijke of intercontinentale regels of dat ze activiteiten uitvoeren die toevallig onwettig zijn of in strijd zijn met de axioma’s van het grote geloof.
 • Dat bedreigt de basisrechten van mannen en vrouwen, is onvoldoende vleiend binnen het netwerk, hindert of kan leiden tot slechte standpunten binnen onze gebruikers of bedrijven en ook in het algemeen langdurige inhoud die Hidden Village Exploitatie BV ongepast vindt.
 • Plus gemeen dat in strijd zijn met de axioma’s van de wettigheid, eerlijkheid, verplichting, veiligheid van mensen waardigheid, veiligheid van minderjarigen, veiligheid van de algemene openbare aankoop, veiligheid van de vertrouwelijkheid, de verdediging van de klant en rationele en professionele huisrechten.

Toegevoegd, Hidden Village Exploitatie BV behoudt zich het wettelijke recht voor om, zonder kennisgeving van de website of misschien het sociale netwerk van de onderneming, die items die als onaanvaardbaar worden beschouwd, terug te trekken.

De communicatie die via sociale netwerksites wordt geleverd, kan worden geïntegreerd in een document dat in het bezit is van Hidden Village Exploitatie BV, en kan details van belang opleveren.

U kunt aanzienlijk meer details raadplegen, ook de bedrijven die onderdeel zijn van Hidden Village Exploitatie BV, via back link.

.

In elk geval, wanneer u persoonlijke informatie stuurt via de myspace en facebook, Hidden Village Exploitatie BV zal waarschijnlijk worden vrijgesteld van aansprakelijkheid met betrekking tot de beschermingsacties die van toepassing zijn op het systeem, moet een persoon, indien u deze wilt begrijpen, advies inwinnen bij de overeenkomstige omstandigheden van het betrokken systeem.

Beveiligingsmaatregelen

De details die u aanlevert kunnen in het volste vertrouwen worden afgehandeld. De Provider heeft de technische en zakelijke acties en allerlei soorten van de mate van bescherming die belangrijk zijn om de veiligheid te verzekeren van binnenuit de behandeling van de gegevens en ook om weg te blijven van de wijziging, vermindering, diefstal, behandeling of ongeoorloofde toegang, volgens onderzoek door de stand van de innovatie en de aard met betrekking tot de opgeslagen gegevens. Bovendien is het ook verzekerd dat de behandeling en het abonnement in bestanden, producten, technieken of apparatuur, gebouwen en locaties voldoen aan wat nodig is en de omstandigheden van integriteit en veiligheid die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Woordenlijst

De voor deze privacy relevante woordenschat is eigenlijk Spaans. Dus, als er misschien enige tegenstrijdigheid is in de variaties die in andere talen worden gegeven, zal de Spaanse variatie de overhand hebben.

Het verzenden van CV

Wanneer de gebruiker zijn CV via onze website indient, delen wij hem mee dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om hem te associëren binnen rassenprocessen die zich zullen voordoen, waarbij een analyse wordt uitgevoerd met het profiel van de kandidaat om de beste keuze voor de vacature uit de vertrouwde te kiezen. Wij informeren u dat dit de enige erkende procedure zal zijn om gewoon uw eigen CV te accepteren, zodat CV’s die door een andere behandeling worden ingediend niet kunnen worden erkend. Als er een wijziging is in de informatie, gelieve ons dan zo snel mogelijk op papier te verwittigen, zodat belangrijke computergegevens effectief actueel zijn.

De informatie kan gedurende een optimale periode van een jaar worden bewaard, waarna de informatie wordt verwijderd en de vertrouwelijkheid gedurende de gehele procedure wordt gegarandeerd, samen met de daaropvolgende vernietiging. In deze goede zin, na de eerder genoemde deadline, en wanneer u wilt blijven deelnemen aan de selectieprocedures die samenhangen met het afleggen van verantwoording, ga dan terug naar uw eigen CV.

De info kan worden verfijnd en/of gecommuniceerd naar de aangesloten bedrijven van onze klas tijdens het behoud van hun curriculum en om dezelfde redenen die eerder zijn gemeld.

Lidmaatschap in weblog

Wanneer de gebruiker zich abonneert op de blog site, informeren we u dat de gegeven informatie zou worden verwerkt om uw eigen lidmaatschap van uw info blog te controleren met verbetering van de aankondiging en dat zal uiteindelijk worden opgeslagen als er een gedeelde interesse om het einde van de therapie te houden. Wanneer het niet meer nodig is voor dat doel, zullen ze worden gedaan met adequate veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de pseudonimisering in de informatie of zelfs de totale verslechtering van de informatie. De informatie wordt niet gecommuniceerd aan derden, met uitzondering van de wettelijke aansprakelijkheid.

Boekje van de getuigenis

Als een individu zijn of haar specifieke mening op het net wil vrijgeven, informeren wij u dat de details die worden gegeven om de voorgestelde tips, ervaringen of meningen over producten en/of diensten te behandelen, op de site worden vrijgegeven en zo extra gebruikers kunnen helpen. De informatie moet worden bewaard als er een wederzijds belang om standvastig houden van de conclusie de therapie zodra het langer essentieel is voor dat doel, zal het worden onderdrukt met voldoende veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering in verband met de gegevens of de algemene verslechtering van de gegevens te garanderen. De getuigen zullen op onze internetsite worden geplaatst. De enige echte individuele informatie die zal worden gepost met betrekking tot de getuige zal ongetwijfeld de titel ervan zijn.

Verklaringen in dit online privacybeleid

Verborgen Village Exploitatie BV behoudt zich het wettelijke recht voor dit plan te wijzigen om het aan te passen aan wettelijke of jurisprudentiële wijzigingen.

Richtlijnen

Voor alle doeleinden, de verbindingen tussen verborgen Village Exploitatie BV bovendien de mensen van de telematica-oplossingen, aanwezig over deze site, zijn onderworpen aan de Spaanse richtlijnen en wetgeving die de partijen uitdrukkelijk publiceren, waardoor ze gekwalificeerd worden als het gaat om r < sterk>Verantwoordelijk Verborgen Dorpsexploitatie BV < sterk>Doelstelling

 • De verplichte industriële en administratieve procedures samen met de klanten van het internet uitvoeren.
 • Give reclame industriële communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of zo ongeveer elke andere elektrische of echte methoden (wanneer u eerder hebt aanvaard).
 • Responderen op vragen en / of details geven die een individu nodig heeft.
 • Het leveren van oplossingen of producten gecontracteerd of geabonneerd bij de consument.
 • CV-administratie
< sterk>Conservering Uw gegevens worden bewaard in de registers van de behandelingen van het eigendom, terwijl de bewaring ervan essentieel is om het doel te vervullen dat aan de basis lag van de verzameling, ook in de periode van de aandacht voor eventuele wettelijke verplichtingen. Legitimatie van de lezers Consensus in de geïnteresseerde viering. Recepten van internationale overdrachten en overboekingen Ingewikkelde computergegevens worden niet overgedragen aan bedrijven, behalve door middel van een passende verplichting. Overzeese uitwisselingen zullen niet worden geproduceerd zonder de voorafgaande toestemming. Wettelijke rechten Toegang, correctie en beëindiging van de informatie, en de verschillende vrijheden die worden gesuggereerd vanuit de extra informatie. Extra informatie

U kunt advies inwinnen bij de aanvullende en gedetailleerde informatie over de informatievoorziening op de website:

In opdracht van de therapie

Identiteit: verborgen Village Exploitatie BV (bovendien de aanbieder)

Hidden Village Exploitatie BV, als verantwoordelijke voor de Website, in overeenstemming met de Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, samen met de aanvullende stroom van deze gegevens, alsmede andere bestaande regelgeving ter verdediging van individuele informatie, en ook door Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad , Diensten in verband met Suggesties Gemeenschap en Elektronisch Zakendoen (LSSICE), meldt u dat u de acties van de nodige veiligheid, van technische en organisatorische aard, om de vertrouwelijkheid, de ethiek en de optie van de ingevoerde gegevens te garanderen en af te schermen heeft toegepast.

Functie van de therapie

Uw persoonlijke gegevens worden alleen correct gebruikt als het gaat om de volgende doeleinden:

 • Verricht de vereiste industriële en administratieve procedures met behulp van de gebruikers op het web.
 • Verzend marketing en reclame industriële marketing en verkoop communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS, sociale gemeenschappen of zo ongeveer alle andere elektronische of fysieke middelen, indien de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verzenden van industriële marketing en verkoop communicatie digitaal door zich te abonneren op de PUBLICATIE.
 • Reacteer vragen en bied informatie aan die de consument nodig heeft.
 • Het aanbieden van oplossingen en/of producten die door de consument zijn gecontracteerd of geabonneerd.
 • Gebruik maken van gegevens om contact met u op te nemen, zowel digitaal als niet-elektronisch, om het zicht op de geleverde dienst te verkrijgen.
 • Maak u op de hoogte van wijzigingen, cruciale vorderingen met het online privacybeleid, de juiste naleving of het cookiebeleid.
 • Analyse van de gebruikers en de bruikbaarheid wordt uitgevoerd.
 • De informatie van consumenten en aanbieders wordt, binnen de contractuele verbinding die hen verbindt met de persoon die de controle heeft, behandeld in overeenstemming met de management-, fiscale, boekhoudkundige en werkverplichtingen die nodig zijn volgens de huidige regels.

U kunt de toestemming eenvoudig intrekken wanneer u maar wilt door een brief te geven met behulp van het onderwerp “minimaal” aan de e-mail die wordt getoond in de gegevens van de operator.

Op grond van onderzoek door de LSSICE kan verborgen Village Exploitatie BV geen SPAM-praktijken uitvoeren, en daarom worden er geen industriële e-mails verstuurd die nog niet eerder door de gebruiker zijn gewild of gelicentieerd. Daarom heeft de gebruiker in alle mededelingen die u van het bedrijf ontvangt, de mogelijkheid om zijn huidige toestemming voor het ontvangen van al onze marketing- en verkoopcommunicatie te annuleren.

We zullen misschien niet ingaan op individuele gegevens met betrekking tot een ander doel dan die welke beschreven zijn, behalve als er sprake is van een passende verantwoordelijkheid of een juridische voorwaarde.

Reservering van informatie

De belangrijkste computergegevens worden bewaard tijdens de duur van de commerciële verbinding met ons team of de training van uw recht op opzegging of verzet, of beperking van de behandeling. Maar we zullen enkele privé herkennings- en bezoekersgegevens voor een optimale periode van 2 jaar bewaren, voor het geval dat het echt nodig is voor de rechters en rechtbanken, of zelfs interne maatregelen nemen op basis van het slechte gebruik van de website.

Het zal niet overgeleverd zijn aan beslissingen volgens automatische behandelingen die gevolgen hebben voor de informatie.

Legitimatie over de therapie

De juiste basis om de informatie te behandelen is de toestemming die is gegeven om de redenen die eerder zijn uitgelegd te behandelen, wat nodig zal zijn tijdens de tijd van het markeren van het betreffende vakje bij het verzamelen van belangrijke computergegevens.

Het opgeven om de gevraagde privé-informatie aan te bieden of het probleem om dit informatiebeveiligingsbeleid gewoon te aanvaarden, zorgt ervoor dat het onmogelijk is om zich in te schrijven, zich te registreren of informatie te ontvangen over de goederen en diensten van het bedrijf.

Daar waar een voorafgaande contractuele verbintenis tussen uw functies wordt ontdekt, kan de geldigheid van de groei van de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsverbintenissen die nodig zijn onder de bestaande wetten, het bestaan in het verleden zijn voor de commerciële connectie die is gegrondvest tussen de functies. . In situaties waarin een voorafgaande contractuele verbintenis met betrekking tot de gebeurtenissen wordt ontdekt, zal de geldigheid van de verbetering van de administratieve, fiscale, boekhoudkundige en arbeidsvereisten die nodig zijn onder de huidige wetgeving de aanwezigheid in het verleden zijn met betrekking tot de commerciële relatie die binnen de partijen is opgezet.

Marketing en verkoopcommunicatie

Er zal binnenkort enige communicatie worden opgenomen in de inhoudelijke technieken van verborgen Village Exploitatie BV Door het erkennen van deze voorwaarden, bepalingen en richtlijnen geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Hidden Village Exploitatie BV om hier activiteiten en handelingen uit te voeren, tenzij de consument dit aangeeft of anders:

 • Het verstrekken van commerciële en marketing communicatie op alle toegestaan informeren van de consumenten met betrekking tot de activiteiten, diensten, aanbiedingen, marketing en reclame, ontwikkeling, biedt ook informatie over de bijstand en items die verband houden met de activiteit.
 • Indien de Gebruiker uitdrukkelijk instemt met het digitaal verzenden van industriële marketing- en verkoopcommunicatie door zich te abonneren op de NEWSLETTER, wordt de verzending van dergelijke marketing- en verkoopcommunicatie op elektronische wijze aan de Gebruikers kenbaar gemaakt in verband met activiteiten, diensten, aanbiedingen, marketing, ontwikkeling, biedt hij ook informatie aan over de diensten en producten van verborgen Village Exploitatie BV die gelijk zijn aan of vergelijkbaar zijn met die welke in eerste instantie het voorwerp van overeenkomst of belang zijn geweest vanwege de consument.
 • Het bewaren van de gegevens gedurende de in de toepasselijke voorwaarden vermelde tijden.

Officieel communicatienieuws

De consument wordt er daadwerkelijk van op de hoogte gebracht dat het middel dat het bedrijf in staat stelt om met klanten te spreken onder andere de zakelijke telefoon, zakelijke smartphones en zakelijke e-mail zou kunnen zijn.

Als u persoonlijke informatie verstrekt door middel van een interactiemiddel naast de aangegeven informatie binnen het gebied, is het bedrijf vrijgesteld van verantwoording over het beveiligingssysteem dat toegankelijk is voor het betreffende medium.

Lezers van opdrachten of trasfers

Hidden Village Exploitatie BV voert geen enkel project of interactie van informatie uit tenzij er een redelijke noodzaak is om te voldoen aan een wettelijke behandeling, wettelijke verplichting of het eerder verkrijgen van toestemming van de gebruiker.

Ofwel wordt de internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens zonder uw eigen voorafgaande toestemming geproduceerd, zonder afbreuk te doen aan het voorkomen of annuleren van uw account als er aanwijzingen zijn voor het plegen van een misdrijf vanwege de gebruiker. De aangeboden Gegevens zullen op dit moment alleen beschikbaar zijn in service provider.

Hidden Village Exploitatie BV kan de verzamelde gegevens niet aan derden overdragen, tenzij er sprake was van een eerlijke behandeling, wettelijke plicht of voordat de gebruiker toestemming heeft gegeven.

De inhoud die u aan de Verenigde Staten levert, zowel via deze geweldige site als via de software, moet worden gehost vanaf de servers van verborgen Village Exploitatie BV, gecontracteerd op het bedrijf Hidden Village Exploitatie BV met CIF/NIF B57509739 en financieel doelwit bij Avda. diverses Camp Verd, 4, Centre Bit Menorca, 07730 Alaior, Menorca, Illes Balears, Het land van spanje. De behandeling van de informatie van deze organisatie wordt daadwerkelijk gecontroleerd door een overeenkomst van vergoeding met de therapie tussen uw provider en aangegeven bedrijf. In geen geval zal deze informatieverwerker diensten uitbesteden die enige informatieverwerking door bedrijven met zich meebrengen zonder al onze voorafgaande toestemming.

Eigenschappen van geïnteresseerde personen

Als een gebruiker geïnteresseerd is, kan de oefening met betrekking tot de volgende vrijheden vóór Hidden Village Exploitatie BV worden aangevraagd door het posten van een brief naar het postadres in verband met de rubriek of door het geven van een e-mail, met de suggestie als Onderwerp: “LOPD, WORKOUT RIGHTS”, en het bijvoegen van een fotokopie van uw DNI of soortgelijke methoden in de wet, zoals weergegeven door de wet.

Rechts::.

 • Correcte toegankelijkheid: stelt de geïnteresseerde partij in staat om te leren en informatie te verkrijgen over hun unieke individuele informatie die voor de therapie wordt gepubliceerd.
 • Correcte correctie of verwijdering: maakt het mogelijk om problemen te verbeteren en de gegevens die uiteindelijk onjuist of onvolledig zijn, te wijzigen.
 • Correcte annulering: maakt het mogelijk om informatie die toevallig ontoereikend of buitensporig is, te wissen.
 • Correcte weerstand: geschikt van de nieuwsgierige partij om nooit de controle over de privé-informatie te voltooien of zelfs maar te stoppen.
 • Beperking met betrekking tot de therapie: het vereist de tagging in de bewaarde persoonlijke informatie, samen met het doel om de toekomstige behandeling te beperken.
 • < sterk>Draagbaarheid van gegevens: faciliteren van het informatieobject van de therapie naar de geïnteresseerde, zodat hij het zonder belemmeringen kan overdragen aan een andere verantwoordelijke persoon.
 • Geen recht om nooit te worden onderworpen aan geautomatiseerde persoonskeuzes (inclusief de planning van profielen): gewoon het recht om niet te fungeren als het onderwerp van een bepaling die gericht is op een geautomatiseerde behandeling die effecten of aanzienlijke invloeden creëert.

Als gebruiker is er het direct intrekken van de aangeboden toestemming op elk gewenst moment. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid met de behandeling voorafgaand aan de onthechting van de toestemming.

U heeft ook de bevoegdheid om een staat te sturen zij de toezichtsbevoegdheid als u denkt dat uw vrijheden werden geschonden over de bescherming van uw informatie (agpd.es).

Extra informatie

Informatie die we verzamelen

De informatie die wordt verzameld vanwege de verantwoordelijke viering is onder andere kort daarna:

 • die mensen leveren via verschillende oplossingen die op de internetsite worden aangeboden.
 • De keuze is opgenomen in de verschillende formulieren die op de site worden aangeboden.
 • Gegevens verzameld door middel van “cookies” uw verbetering voor het surfen kennis zoals gemeld in cookies plan.

De weigering om de verplichte gegevens te produceren gaat uit van de onmogelijkheid om de vraag naar cement af te wachten. U bent van mening dat de informatie en kennis die u verstrekt accuraat, actueel en oprecht is. Wij vragen dat in het geval van aanpassing, onmiddellijk te communiceren om ervoor te zorgen dat de info onder behandeling oplossingen worden bijgewerkt de hele tijd en zal geen fouten bevatten.

In het geval dat u de dienst contracteert / het product koopt via de website [LSSI_Web] zullen wij u vragen ons informatie over uzelf te geven, evenals uw naam, contactgegevens en informatie over een krediet- of debetkaart.

Door middel van dit online privacybeleid informeren wij u dat de foto’s die op het net worden geplaatst meestal eigendom zijn van VILLACARS SLU, inclusief die van de minderjarigen, waardoor, zodat u deze kunt verkrijgen, de laatste toestemming van deze moeders en vaders zou kunnen worden verkregen, leerkrachten of juridische medewerkers door het ondertekenen van de soorten die bedoeld zijn voor dat doel van de locaties waar de kinderen onderdeel van zijn. Maar de ouders, voogden of medewerkers geassocieerd met minderjarigen, als houders van de training met betrekking tot de rechten van die, en voortdurend voorbij juiste noodzaak schriftelijk, kan de weigering om het beeld van deze lichte; in deze situatie, zal het beeld ongetwijfeld worden onthuld pixelachtig.

Internetsites

Wij melden u dat verborgen Village Exploitatie BV mogelijk bestaat in social media sites. De behandeling van de informatie die de mensen die alleen maar fan worden van de social media systemen (en / of het uitvoeren van een website link of link actie via de sociale netwerken) voor de erkende pagina’s van verborgen Village Exploitatie BV zou worden beïnvloed vanuit dit deel, ook die voorwaarden van goed gebruik, privacy plannen en de toegankelijkheid regelgeving die deelnemen aan het sociale netwerk dat geschikt is in elk geval en vooraf erkend vanwege de gebruiker.

Verborgen Village Exploitatie BV zal uw computergegevens behandelen met de bedoeling uw bestaan in de myspace en facebook precies te behandelen, u te informeren over taken, producten die aan het bedrijf verbonden zijn, en voor elke andere functie die de regelgeving van deze sociale netwerken toelaat.

Het boek met artikelen is beperkt:

 • Ze zijn vermoedelijk onwettig door nationale, maatschappelijke of intercontinentale regels of dat ze activiteiten uitvoeren die toevallig onwettig zijn of in strijd zijn met de axioma’s van het grote geloof.
 • Dat bedreigt de basisrechten van mannen en vrouwen, is onvoldoende vleiend binnen het netwerk, hindert of kan leiden tot slechte standpunten binnen onze gebruikers of bedrijven en ook in het algemeen langdurige inhoud die Hidden Village Exploitatie BV ongepast vindt.
 • Plus gemeen dat in strijd zijn met de axioma’s van de wettigheid, eerlijkheid, verplichting, veiligheid van mensen waardigheid, veiligheid van minderjarigen, veiligheid van de algemene openbare aankoop, veiligheid van de vertrouwelijkheid, de verdediging van de klant en rationele en professionele huisrechten.

Toegevoegd, Hidden Village Exploitatie BV behoudt zich het wettelijke recht voor om, zonder kennisgeving van de website of misschien het sociale netwerk van de onderneming, die items die als onaanvaardbaar worden beschouwd, terug te trekken.

De communicatie die via sociale netwerksites wordt geleverd, kan worden geïntegreerd in een document dat in het bezit is van Hidden Village Exploitatie BV, en kan details van belang opleveren.

U kunt aanzienlijk meer details raadplegen, ook de bedrijven die onderdeel zijn van Hidden Village Exploitatie BV, via

.

In elk geval, wanneer u persoonlijke informatie stuurt via de myspace en facebook, Hidden Village Exploitatie BV zal waarschijnlijk worden vrijgesteld van aansprakelijkheid met betrekking tot de beschermingsacties die van toepassing zijn op het systeem, moet een persoon, indien u deze wilt begrijpen, advies inwinnen bij de overeenkomstige omstandigheden van het betrokken systeem.

Beveiligingsmaatregelen

De details die u aanlevert kunnen in het volste vertrouwen worden afgehandeld. De Provider heeft de technische en zakelijke acties en allerlei soorten van de mate van bescherming die belangrijk zijn om de veiligheid te verzekeren van binnenuit de behandeling van de gegevens en ook om weg te blijven van de wijziging, vermindering, diefstal, behandeling of ongeoorloofde toegang, volgens onderzoek door de stand van de innovatie en de aard met betrekking tot de opgeslagen gegevens. Bovendien is het ook verzekerd dat de behandeling en het abonnement in bestanden, producten, technieken of apparatuur, gebouwen en locaties voldoen aan wat nodig is en de omstandigheden van integriteit en veiligheid die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving.

Woordenlijst

De voor deze privacy relevante woordenschat is eigenlijk Spaans. Dus, als er misschien enige tegenstrijdigheid is in de variaties die in andere talen worden gegeven, zal de Spaanse variatie de overhand hebben.

Het verzenden van CV

Wanneer de gebruiker zijn CV via onze website indient, delen wij hem mee dat de verstrekte gegevens zullen worden behandeld om hem te associëren binnen rassenprocessen die zich zullen voordoen, waarbij een analyse wordt uitgevoerd met het profiel van de kandidaat om de beste keuze voor de vacature uit de vertrouwde te kiezen. Wij informeren u dat dit de enige erkende procedure zal zijn om gewoon uw eigen CV te accepteren, zodat CV’s die door een andere behandeling worden ingediend niet kunnen worden erkend. Als er een wijziging is in de informatie, gelieve ons dan zo snel mogelijk op papier te verwittigen, zodat belangrijke computergegevens effectief actueel zijn.

De informatie kan gedurende een optimale periode van een jaar worden bewaard, waarna de informatie wordt verwijderd en de vertrouwelijkheid gedurende de gehele procedure wordt gegarandeerd, samen met de daaropvolgende vernietiging. In deze goede zin, na de eerder genoemde deadline, en wanneer u wilt blijven deelnemen aan de selectieprocedures die samenhangen met het afleggen van verantwoording, ga dan terug naar uw eigen CV.

De info kan worden verfijnd en/of gecommuniceerd naar de aangesloten bedrijven van onze klas tijdens het behoud van hun curriculum en om dezelfde redenen die eerder zijn gemeld.

Lidmaatschap in weblog

Wanneer de gebruiker zich abonneert op de blog site, informeren we u dat de gegeven informatie zou worden verwerkt om uw eigen lidmaatschap van uw info blog te controleren met verbetering van de aankondiging en dat zal uiteindelijk worden opgeslagen als er een gedeelde interesse om het einde van de therapie te houden. Wanneer het niet meer nodig is voor dat doel, zullen ze worden gedaan met adequate veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de pseudonimisering in de informatie of zelfs de totale verslechtering van de informatie. De informatie wordt niet gecommuniceerd aan derden, met uitzondering van de wettelijke aansprakelijkheid.

Boekje van de getuigenis

Als een individu zijn of haar specifieke mening op het net wil vrijgeven, informeren wij u dat de details die worden gegeven om de voorgestelde tips, ervaringen of meningen over producten en/of diensten te behandelen, op de site worden vrijgegeven en zo extra gebruikers kunnen helpen. De informatie moet worden bewaard als er een wederzijds belang om standvastig houden van de conclusie de therapie zodra het langer essentieel is voor dat doel, zal het worden onderdrukt met voldoende veiligheidsmaatregelen om de pseudonimisering in verband met de gegevens of de algemene verslechtering van de gegevens te garanderen. De getuigen zullen op onze internetsite worden geplaatst. De enige echte individuele informatie die zal worden gepost met betrekking tot de getuige zal ongetwijfeld de titel ervan zijn.

Verklaringen in dit online privacybeleid

Verborgen Village Exploitatie BV behoudt zich het wettelijke recht voor dit plan te wijzigen om het aan te passen aan wettelijke of jurisprudentiële wijzigingen.

Richtlijnen

Voor alle doeleinden, de verbindingen tussen verborgen Village Exploitatie BV bovendien de mensen van de telematica-oplossingen, aanwezig over deze site, zijn onderworpen aan de Spaanse richtlijnen en wetgeving die de partijen uitdrukkelijk publiceren, waardoor ze gekwalificeerd worden als het gaat om r